جک S5 دنده ای مدل ۹۵ برج ۹ کارکرد ۵۲۰۰۰کیلومتر دو لکه رنگ جزئی بسیار تمیز جهت بازدید به نمایندگی کرمان موتور زیبایی مراجعه بفرمائید ۰۶۱۳۱۵۷ داخلی ۱و۲