📌ثبت نام جک S5 از مورخ 1399/05/04 📌نمایندگی 2202 کرمان موتور – زیبایی ✔️لینک ثبت نام : http://sales.kermanmotor.ir/