• تلفن06135563313
  • ایمیلinfo@kmermanmotor2202.co
  • آدرساهواز،ابتدای کوت عبدالله کرمان موتور طاهری پور
  • ساعتهای آزاد7:30 تا 20
کرمان موتور طاهری پور

فرصت های شغلی

کسب‌وکارهای بزرگ، مدیون فکرهای بزرگ هستند و فکرهای بزرگ به اهداف بزرگ و ارزشمند می‌اندیشند. ما در اداره بازرگانی شرکت زیبا خودرو طاهری پور برای انتقال تجربه‌ی «خرید باهوش» به مشتریان خود اهداف دقیقی تعیین کرده‌ایم و برای رسیدن به آن اهداف همه اعضای تیم طبق یک برنامه‌ی مدون تلاش می‌کنند.

مزایای همکاری با ما

– مشتری‌محوری
به بهینه‌سازی تجربه‌ی مشتری توجه فوق‌العاده‌ای اعطا می‌کنیم.
مبتنی بر داده‌ها فکر و اقدام می‌کنیم
– نتیجه‌‌گرایی
به‌نتیجه رساندن کار اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ما دارد.
با ژرف‌نگری به‌ مسائل می‌پردازیم.
پیش‌قدمی، مسئولیت‌پذیری و تعهد از ویژگی‌های بارز ماست.
بهره‌وری درست از کلیه‌ی منابع مالی و غیر مالی برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
الگوی عملی یکدیگر هستیم.
در عین وابستگی حداقل به‌یکدیگر، با هم بسیار هم‌سو و هم‌مسیر هستیم.
– اشتیاق برای تعالی
بلندپرواز و مرزشکنیم
مشتاقیم که چابک بمانیم و به‌سرعت هم یاد بگیریم
با آغوش باز از تغییر و تحول استقبال می‌کنیم
منتقد شماره‌ی یک خودمان هستیم
باهوش و خلاق هستیم
– کار گروهی
به صداقت و شفافیت باور داریم.
می‌دانیم که برای ایجاد اعتماد باید آن را خودمان بسازیم.
نگاه متفاوت داشتن مانع از تعهد ما نمی‌شود.
ما همواره به‌دنبال ارتباط مؤثرتر هستیم.
برای ایجاد بهترین تیم، بهترین‌ها را جذب می‌کنیم.
همواره مشتاقیم شبکه‌ی ارتباطی خود را گسترش دهیم و از آن بهره‌ بگیریم.

ارتباط با ما

06135563313

بازرگانی قطعات شرکت زیبا خودرو طاهری پور