• مدیریت: شرکت زیبا خودرو فرزاد
  • نشانی: اهواز – اتوبان آیت ا… بهبهانی جنب شهرک نمایشگاهی خودرو ساختمان کرمان موتور
  • تلفن فروش: 4-35567723 – 061
  • تلفن خدمات پس از فروش: 4-35567723 – 061
  • تلفن فروشگاه قطعات: 3157- 061
  • نمابر: ۳۵۵۶۷۷۲۰ – 061